PRIPREMLJEN FINALNI NACRT PSP BiH I NACRT SAZETKA ZA DONOSIOCE ODLUKA

Sadržaj Nacrta Procjene dostupan je na posebnim  linkovima za pojedina poglavlja:

Sažetak za donosioce odluka

Poglavlje 1 – Uvod u Procjenu

Poglavlje 2 – Koristi od prirode u BiH

Poglavlje 3 – Stanje prirode u BiH

Poglavlje 4 – Pritisci na prirodu u BiH

Poglavlje 5 – Scenariji za prirodu u BiH

Poglavlje 6 – Opcije upravljanja

Formular za komentare po numerisanim linijama teksta je dostupan ovdje.

Ukoliko ne želite koristiti formular, svoje komentare možete direktno unijeti u PDF fajl za poglavlje i poslati na adresu pspbih19@gmail.com. Komentar možete dati i u drugom pisanom obliku koji vam odgovara.

Unaprijed se radujemo vašem doprinosu i novim izvorima naučnih, tehničkih i lokalnih znanja o prirodi Bosne i Hercegovine!