Održan Sastanak Multidisciplinarnog autorskog tima projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ u Doboju

Sastanak Multidisciplinarnog autorskog tima (MAT) projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ održan je u periodu od 21. do 24. februara 2022. godine u Konjicu ne kojem je prisustvovalo 40 učesnika. Cilj sastanka je rad na izradi Drugog nacrta Procjene (SOD).

Prvog dana sastanka koordinatorica projekta, prof. dr. Senka Barudanović je prezentirala cilj, način rada organizaciju sastanka kao i napredak u radu na Projektu i dokumentu Procjene u prethodnom periodu. Koordinatori poglavlja Procjene su izvijestili trenutnom sadržaju poglavlja te identificiranim izazovima u izradi Drugog nacrta. Nakon diskusije o sadržaju i statusu dokumenta Procjene prezentiran je i diskutiran koncept za analitički pristup u Procjeni.

Tokom drugog dana sastanka autori su radili u okviru svojih poglavlja na usaglašavanju i dopuni tekstova po poglavljima Procjene kao i primjeni analitičkog pristupa u poglavljima uz podršku ko-predsjedavajućih Procjene (prof.dr. Mersudin Avdibegović, prof. dr. Milan Mataruga, prof.dr. Mirjana Milićević i prof. dr Rifat Škrijelj). Popodnevna sesija je bila posvećena gradnji kapaciteta za primjenu GIS-a u Procjeni, koju je vodio GIS ekspert, prof.dr. Vladimir Stupar.

Treći dan je bio posvećen diskusiji o primjeni analitičkog pristupa kao i ponovnom grupnom radu i primjeni analitičkog pristupa.

Tokom četvrtog, i posljednjeg dana održavanja sastanka MAT-a koordinatori su izvijestili o progresu poglavlja. Sastanak je zaključen izradom plana rada za period od marta do juna 2022. godine, a sve u cilju finalizacije Drugog nacrta Procjene, te pripreme dokumenta za eksternu reviziju.