PRIPREMA DRUGOG NACRTA PROCJENE STANJA PRIRODE U BOSNI I HERCEGOVINI

Tijekom perioda maj-juli 2022 godine održano je tri sastanka koordinatora poglavlja Procjene u okviru Projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ Cilj tri trodnevna sastanka je bila finalizacija Drugog nacrta Procjene (SOD).

U maju (16-20.05.2022. godine) koordinatori poglavlja su, pod vodstvom ko-predsjedavajućih i koordinatora Projekta, radili na razvoju poglavlja Procjene te međusobnom usklađivanju poglavlja (storyline). Cilj sastanka je bila analiza tabela analitičkog koncepta te povezivanje sa GIS alatima.

U junu (28.-30. 06.2022. godine) nastavljen je rad na razvoju i usklađivanju poglavlja. Tom prilikom, koordinatori poglavlja su detaljno prezentirali trenutni sadržaj poglavlja, uz kritički osvrt na kvalitet teksta i probleme koji su se pojavili u toku njegove izrade. Dio sastanka je posvećen individualnom radu na finalizaciji i usklađivanju pojedinačnih poglavlja.

U julu (18.- 20.07.2022. godine) koordinatori poglavlja su nastavili rad na usaglašavanju poglavlja te posvetili su se izradi izvršnih sažetaka. Posljednjeg dana sastanka prezentiran je finalni izgleda poglavlja te su donijeti zaključci o planu aktivnosti za naredni period, te predstavljeni su rokovi za naredne korake.

Zaključeno je da koordinatori poglavlja trebaju finalizirati tekst poglavlja do kraja avgusta 2022. te nakon revizije ko-predsjedavajućih, recenzenata i Projektnog odbora uslijedit će period eksterne revizije cjelokupnog dokumenta Procjene.