Učešće projektnog tima na Globalnoj radionici u Cambridge

U Cambridge (UK) je, u periodu od 24. do 28. oktobra 2022. godine održana Globalna radionica koju je organizirala Nacionalne inicijativa za procjenu ekosistema (eng. National Ecosystem Assessment Initiative).
Inicijativu vodi UNEP-WCMC, s fokusom na podršku zemljama širom svijeta i izgradnju kapaciteta za izradu procjena ekosistema i te jačanje kapaciteta za puno uvažavanje vrijednosti prirode u donošenju odluka. Inicijativu finansira Međunarodna inicijativa za klimu (IKI) njemačkog saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača (BMUV). Radionici su prisustvovali predstavnici zemalja koje su završile ili trenutno rade na izradi vlastitih procjena ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Bocvane, Kambodže, Dominikanske Republike, Grenade, Malavija, Tajlanda, kao i drugi međunarodni stručnjacima i projektni partneri.
Ciljevi radionice su: (1) identifikovati i olakšati ključnu podršku razvoju kapaciteta na osnovu prioritetnih potreba zemalja (2) prezentirati trenutni napredak u izradi Procjene te naučenim lekcijama u cilju razmjena znanja među zemljama učesnicama, (3) predstaviti zemljama ključne alate koje je razvio UNEP-WCMC u cilju facilitiranja izrade dokumenta procjena u partnerskim zemljama, (4) razmijeniti informacije sa UNEP-WCMC i ostalim partnerskim zemljama u cilju poboljšanja podrške budućim, (5) Olakšati i promovirati mogućnosti umrežavanja s ciljem jačanja globalne zajednice tokom izrade oko procjena ekosistema.
Bosnu i Hercegovinu su predstavili prof. dr. Milan Mataruga (ko-predsjedavajući Procjene), prof. dr. Josip Jurković, doc. dr. Sandra Kobajica (koordinatori poglavlja 4) i prof.dr. Gordana Đurić (koordinatorica poglavlja 6). Tokom pet dana imali priliku razmijeniti iskustva sa drugim zemljama te stečeno znanje i naučene lekcije prenijeti timu po povratku u BiH, a sve u cilju izrade što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg dokumenta Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH.