Sastanci autorskog tima u Banjoj Luci i Vlašiću

Nakon uspješno održanog Prvog autorskog sastanka (13-17. Juli 2020. – Jahorina, 22. Juli 2020, Sarajevo, te 27. Jula – online sesija) posebna pažnja je posvećena zaduženjima pojedinih autora na sekcijama poglavlja Procjene, shodno njihovoj ekspertizi. U periodu avgust-oktobar 2020 godine finaliziran je Nulti nacrt Procjene. Nakon interne revizije finalne verzije Nultog nacrta i njegovog usvajanja održan je niz sastanaka projektnog tima i autora Procjene.
Tako je prvi u nizu bio sastanak Sastanak koordinatora poglavlja, održan u Banjoj Luci 13. i 14. novembra 2020. godine. Tom prilikom je način rada kroz upotrebu Mendeley baze i google dokumenata. Veći dio diskusije je posvećen daljem povećanju razumijevanja sadržaja teksta Procjene i daljoj organizaciji rada u pojedinim poglavljima. Istaknuta je potreba za fizičkim sastancima, za pojedina poglavlja, a također i važnost daljeg razvoja Mendeley baze za poglavlja.
Sljedeći fizički sastanak je održan sa grupom saradnika na poglavljima. Sastanak je održan 20.-21. novembra 2020. na Vlašiću. Grupa je informisana o (1) IPBES platformi, (2) progresu Projekta u Bosni i Hercegovini, (3) radu sa Mendeley softverom, (4) načinu izrade Procjene, (5) ulozi i doprinosu autora ove grupe.
Projektni tim je tokom decembra 2020. godine organizovao i održao seriju online sastanaka sa svim autorima Procjene, koji su bili posvećeni povećanju razumijevanja sadržaja i načina rada unutar pojedinih poglavlja Procjene:
– sastanak koordinatora poglavlja i projektnog tima – 7.12.2020. godine
– sastanak autora poglavlja 3 i projektnog tima – 11.12.2020. godine
– sastanak autora poglavlja 4 i 6 i projektnog tima – 14.12.2020. godine
– sastanak autora poglavlja 5 i projektnog tima – 15.12.2020. godine
– sastanak autora poglavlja 6 i projektnog tima – 22.12.2020. godine
– sastanak autora poglavlja 2 i projektnog tima – 30.12.2020. godine.
Svi sastanci su imali za cilj predstaviti finalnu verziju Nultog drafta, detaljnu prezentaciju sadržaja poglavlja, te korištenje Mendeley baze. Posebna pažnja je posvećena načinu pripreme teksta kroz primjer pripremljen od strane koordinatora poglavlja.