Prva radionica zainteresiranih strana projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“

Dana 17.10.2019 je održana Prva radionica zainteresiranih strana projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“.

Tokom jednodnevne radionice prezentirane su planirane aktivnosti na projektu za naredne četiri godine. Projekat se provodi po principima i metodama IPBES-a (Međuvladine platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise). Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostava dialoga između naučne zajednice i donosioca odluka o održivom korištenju prirode i orirodnih resursa.

Radionici je ukupno prisustvovalo 80 predstavnika resornih ministarstava sa državnog, entitetskog, kantonalnog i općinskog nivoa, kao i predstavnici nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija u BiH, te praktičara i privrednika.

U posebnim radnim grupama su vođene diskusije o koristima od prirode za čovjeka, ulozi nauke u donošenju informisanih odluka i izazovima sa kojima svakodnevno susrećemo u održivom korištenju prirodnih resursa.

Upravo ovom radionicom i plodnom diskusijom svih prisutnih, proces uspostave dijaloga je uspješno započeo.

Preuzmite prezentacije ovdje: